BILINGUAL CHILDRENS BOOKS
$2.50/each

32 pages    paperback
ALAMAT NG AMPALAYA
(THE LEGEND OF THE BITTER GOURD)
Bilingual Book #5


This is an original story on the legend of the bitter gourd. It not only challenges the imagination of children; it also teaches the evil of envy and greed.

Ito ay isang orihinal na kuwento tungkol sa alamat ng ampalaya. Hinahamon ng kuwento ang haraya ng mga bata, at nagtuturo na rin ng masamang idinudulot ng pagiging mainggitin at sakim.